Door te weinig inschrijvingen kan deze cursus niet doorgaan 

Hier verschijnt weldra een nieuw programma dat zal plaatsvinden in 2020

Vormtekenen als oefenweg

volgens Rudolf Kutzli

Vormtekenen spreekt de mens aan in denken, voelen en willen, werkt harmoniserend, versterkt de concentratie en brengt innerlijke rust.
In weloverwogen stappen zullen we de oefenweg in vormtekenen volgens Kutzli bewandelen. Deze kan door iedereen gevolgd worden die naar innerlijke ontwikkeling zoekt. Zowel op praktisch als op intellectueel vlak is geen enkele voorkennis vereist. De volgorde van de oefeningen activeert een proces dat de scheppingskrachten, die in iedere mens sluimerend aanwezig zijn, tot ontplooiing brengt. Het vormtekenen spreekt de innerlijke ritmische mens aan, die het vormende en losmakende, het opwekkende en het rust brengende, het kosmische en het aardse in harmonie brengt en daarmee de kracht van het midden, het IK sterkt, dat steeds op zoek is naar het evenwicht in denken, voelen en willen.

Lesgever: Hermelinde Laga, kunsttherapeut - kunstzinnig coach.
hermelindelaga@gmail.com tel:0499 708162


Inschrijvingen en voorwaarden:
Inschrijvingen gebeuren direct bij de lesgever. Het volledige cursusgeld dient ten laatste 4 weken voor aanvang van de cursus gestort te worden. uitzonderingen mogelijk na afspraak met de lesgever. Met de betaling van een voorschot is je deelname bevestigd en geeft je het recht op een plaats in de cursus. Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de cursus waar u al voor ingeschreven was, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zo krijgt iemand anders nog de kans om in te schrijven. Annuleren kan enkel schriftelijk via e-mail bij de lesgever en is tot 4 weken voor aanvang van de cursus kosteloos, daarna moeten administratieve kosten gerekend worden. Bij het beëindigen van het volgen van de cursus kan de betalingsverplichting niet beëindigd worden. Er zijn geen terugbetalingen van reeds betaalde cursusgelden mogelijk. Wordt de cursus vroegtijdig beëindigd door de lesgever dan worden de cursusgelden voor de niet gegeven dagen terugbetaald. Bij te weinig inschrijvingen wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort.