Kunstzinnige technieken en hun werking op de mens  

Kennismaking met verschillende technieken uit de kunsttherapie en Steinerpedagogie


Wegens te weinig effectieve inschrijvingen kan de cursus in deze vorm helaas niet doorgaan. Door de stijgende levens- en energiekosten werden een aantal aanmeldingen terug ingetrokken. Maar...

Omdat de locatie geboekt is en de interesse om kunstzinnig te werken groot, heb ik de planning aangepast.

De jaarcursus van 12 dagen wordt een reeks van 11 workshopdagen die afzonderlijk gevolgd kunnen worden. Hiervoor moest ik het aanbod aanpassen. Neem snel een kijkje in het programma! kunstzinnige workshops

*******

Inschrijvingen en voorwaarden:
Inschrijvingen gebeuren direct bij de lesgever. Het volledige cursusgeld voor het gehele jaar of de reeks dient ten laatste 4 weken voor aanvang van de reeks gestort te worden. Met de betaling van een voorschot is je deelname bevestigd en geeft je het recht op een plaats in de cursus. Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de cursus waar u al voor ingeschreven was, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zo krijgt iemand anders nog de kans om in te schrijven. Annulering kan enkel schriftelijk via e-mail bij de lesgever en is tot 4 weken voor aanvang van de cursus kosteloos, daarna moeten administratieve kosten gerekend worden. Bij het beëindigen van het volgen van de cursus kan de betalingsverplichting niet beëindigd worden. Er zijn geen terugbetalingen van reeds betaalde cursusgelden mogelijk. Wordt de cursus vroegtijdig beëindigd door de lesgever dan worden de cursusgelden voor de niet gegeven avonden terugbetaald. Bij te weinig inschrijvingen wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Kan de cursus niet of gedeeltelijk niet doorgaan door overmacht, dan wordt gekeken naar een oplossing waarin beide partijen de last gezamenlijk dragen.