Herfst 2023

Platonische lichamen, bouwstenen van de schepping 

met helende krachten

De platonische lichamen zijn de 5 oervormen die verborgen zitten in de hele schepping en in onze menselijke structuur. In de wiskunde worden de 5 platonische lichamen regelmatige veelvlakken genoemd. Plato bracht ze in verband met de kosmische bouwstenen van de schepping. In die tijd al ( 348 v Chr.) werden de platonische vormen gebruikt als scholingsmiddel om je te verbinden met de wetmatigheden van de schepping. 

Tijdens deze reeks gaan we ons aan de hand van verschillende kunstzinnige technieken verdiepen in de wetmatigheden en de schoonheid van deze bijzondere vormen. We gaan de exacte vormen leren kennen via het geometrisch tekenen. In het waarnemend tekenen verkennen we de vormen in de ruimte. Tijdens het boetseren worden op bijzondere wijze krachtbronnen opgewekt en ervaren we de diepe helende werking naar een harmoniserend innerlijk evenwicht. We werken met de boetseertechniek die ontwikkeld werd door Harald Hüttich, die vele jaren als kunsttherapeut verbonden was aan de Friedrich-Husemann-Klinik in Freiburg. 

Door het boetseren van de platonische lichamen worden de corresponderende structuren in onszelf wakker gemaakt. Onze eigen verbinding met de 5 elementen, aarde, water, vuur, lucht en ether wordt aangeraakt en versterkt. Boetseren werkt wilsversterkend en door het boetseren van de platonische lichamen ontstaat er een verbinding tussen het denken en de wilskrachten. Maar ook ons gevoel wordt aangesproken door de schoonheid van deze vormen die een harmoniserende werking hebben. Het bijzondere aan het werken met de platonische lichamen is dat je kan voelen dat je in alle eenvoud met iets verhevens bezig bent dat al duizenden jaren oud is. 

Naast de kunstzinnige verwerking gaan we ook inhoudelijk onderzoeken waar we in het leven nog verbindingen kunnen vinden met de platonische lichamen. De reeks kan door iedereen gevolgd worden die de helende werking van de platonische lichamen wil ervaren. Niet het resultaat maar de beleving zal centraal staan. 

De reeks is eveneens geschikt voor therapeuten en pedagogen als ervaringsgerichte bijscholing. 

De cursus vindt plaats op 6 vrijdagen van 10u tot 15:30 op 8/9; 22/9; 6/10; 27/10; 17/11; 8/12 in 2023

Aantal deelnemers: 4 - 10 max.

Locatie: cultureel centrum corso, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem, op loopafstand van het Berchem-station. 

Ook voor deelnemers uit Nederland gemakkelijk bereikbaar. 

Kosten: €420,- Inbegrepen: alle nodige materialen + een inhoudelijke samenvatting van de lessen.

*******

Voorjaar 2024

Geometrie en mandalatekenen

Geometrisch tekenen brengt helderheid in het denken, rust in onze emoties en overzicht in een veelheid aan zintuiglijke indrukken.

We gaan met passer en liniaal aan het werk en komen tot logische, kosmische, symmetrische vormen. We maken kennis met de wonderlijke vormen van de graancirkels en nemen een kijkje in de Arabische geometrie.

Stap voor stap bouwen we de tekeningen op zodat iedereen kan volgen. Er komt geen meetkundige kennis aan te pas.

Mandala betekent in het Sanskriet 'magische CIRKEL'. Het is een symbool van oneindigheid met een binnen- en buitenwereld.Ze stelt de ruimte voor waarbinnen de mens zelfstandig en zonder inmenging van buitenaf zichzelf als eenheid beleven kan en mag. Ze beschermt en geeft ons een gevoel van veiligheid en afgrenzing, een gevoel van rust, een eigen plek om mens te zijn.

Na het opbouwen van de constructie en de mandala gaan we de vormen inkleuren waarbij verschillende technieken aangeboden worden.

Iedereen kan aan deze cursus deelnemen, er is geen kunstzinnige voorkennis vereist.

De cursus vindt plaats op 5 vrijdagen van 10u tot 15:30u.

26/1; 9/2; 23/2; 15/3; 29/3 in 2024

Aantal deelnemers: 4 tot 10 max.

Locatie: cultureel centrum corso, Driekoningenstraat 126; 2600 Berchem op loopafstand van het station.

Ook voor deelnemers uit Nederland gemakkelijk bereikbaar.

Kosten: 350€ Inbegrepen: alle nodige materialen + een inhoudelijke samenvatting van de lessen.

Inschrijvingen en voorwaarden:
Inschrijvingen gebeuren direct bij de lesgever. Het volledige cursusgeld voor het gehele jaar of de reeks dient ten laatste 4 weken voor aanvang van de reeks gestort te worden. Met de betaling van een voorschot is je deelname bevestigd en geeft je het recht op een plaats in de cursus. Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de cursus waar u al voor ingeschreven was, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zo krijgt iemand anders nog de kans om in te schrijven. Annulering kan enkel schriftelijk via e-mail bij de lesgever en is tot 4 weken voor aanvang van de cursus kosteloos, daarna moeten administratieve kosten gerekend worden. Bij het beëindigen van het volgen van de cursus kan de betalingsverplichting niet beëindigd worden, er zijn geen terugbetalingen van reeds betaalde cursusgelden mogelijk. Wordt de cursus vroegtijdig beëindigd door de lesgever dan worden de cursusgelden voor de niet gegeven lessen terugbetaald. Bij te weinig inschrijvingen wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Kan de cursus niet of gedeeltelijk niet doorgaan door overmacht, dan wordt gekeken naar een oplossing waarin beide partijen de last gezamenlijk dragen of kan er overgestapt worden op online-lessen.