kunstzinnige workshops

in 2022-23

Kunstzinnig werken via het beeld, de kleur en de vorm heeft een helend effect op de mens. In onze huidige maatschappij proberen we alles via het denken te bereiken en komen niet meer tot in onze innerlijke zielewereld. Iedereen herkent dit wel, maar het is moeilijk om hierin tot een transformatie te komen.
De taal van de ziel uit zich in beelden, kleur en vorm. Kunstzinnig werken kan ons helpen toegang te krijgen tot dit gebied van de ziel en ons dichter bij onze diepere kern brengen.
Tijdens deze Workshops wil ik jullie laten kennismaken met verschillende kunstzinnige technieken die gebruikt worden in de Steinerscholen, in antroposofisch kunstzinnige ateliers en in de kunsttherapie.
Om deze workshops te volgen is geen voorkennis vereist. We richten ons in de eerste plaats op het ervaren van het kunstzinnig bezig zijn, waarbij het resultaat geen centrale plaats inneemt.
Aan hand van de ervaringen kunnen aanvullingen gegeven worden die kaderen binnen het antroposofisch mensbeeld, iedere techniek heeft zijn specifieke werking op de mens.
Deze cursus is voor iedereen die graag kunstzinnig bezig wil zijn op een niet traditionele manier.


Iedere workshop duurt van 10u tot 15:30u. op vrijdagen in het schooljaar 2022-23
Locatie: cultureel centrum Corso, Driekoningenstraat 126, 2600 Berchem op loopafstand van het station.
Kosten: 65€ per workshop
De workshop gaat door vanaf 4 deelnemers
Alle materiaal is inbegrepen.


9/9/2022: Nat-in-nat-schilderen en pasteltekenen
Bij het nat in nat schilderen gaan we met aquarelverf op een natte ondergrond schilderen, een techniek waarbij het waterelement samenkomt met de kleuren.
We leren de techniek en de omgang met de kleuren kennen.
Bij pasteltekenen staat ook de kleurervaring centraal maar werken we direct met de vingers op het papier.
Kleuren worden met de ziel waargenomen en hebben een directe invloed op onze gevoelswereld.


30/9/2022: Mandalatekenen
Mandala komt uit de Oudindische taal, het Sanskriet en betekent letterlijk 'magische cirkel'.
Ze stelt de ruimte voor waarbinnen de mens zelfstandig en zonder inmenging van buitenaf zichzelf als eenheid beleven kan en mag. Ze beschermt en geeft ons een gevoel van veiligheid en afgrenzing, een gevoel van rust, een eigen plek om mens te zijn.
We ervaren het meditatieve en het rustgevende karakter van het mandalatekenen.


21/10/2022: Het labyrint als weg naar binnen
Een labyrint is in tegenstelling tot een doolhof een weg zonder kruisingen die langs verschillende wendingen, omwegen en keerpunten naar het centrum leidt en weer terug naar buiten.
In een doolhof kan je je weg verliezen, in een labyrint is er slechts één weg die via omwegen naar het doel leidt.
Na enkele vingeroefeningen gaan we het labyrint van Chartres tekenen.

9/12/2022: Heilige geometrie in de mandala sterren
Met passer en liniaal komen we tot logische, kosmische, symmetrische vormen die juist, exact en perfect zijn.
Stap voor stap bouwen we de tekeningen op zodat iedereen kan volgen. Er komt geen meetkundige kennis aan te pas.
Bij het inkleuren van de vorm brengen we rust in het hoofd en komen we aan in ons middengebied.

20/1/2023: Vormtekenen, een kennismaking
Rudolf Steiner heeft het vormtekenen als een nieuwe kunstimpuls in de Steinerschool gebracht en heeft zijn inspiratie daarvoor o.a. gehaald in de oudheid waar de lijnenkunst vooral voorkomt in de Keltische culturen.
Vormtekenen werkt harmoniserend op de mens in denken, voelen en willen en heeft een positieve invloed op de samenwerking van de beide hersenhelften.
Aan hand van eenvoudige oefeningen leren we de werking van het vormtekenen kennen.

10/2/2023: sociale oefeningen
Op deze dag gaan we aan hand van kunstzinnige oefeningen ontdekken hoe een ontmoeting tussen mensen zonder woorden plaatsvindt door middel van kleuren op het blad. We gaan dit op een speelse manier doen.

3/3/2023: Keltisch tekenen volgens R. Kutzli
Kutzli ontwikkelde een techniek die het tekenen van Keltische vlechtwerken laagdrempelig maakt. In verschillende stappen komen we tot een mooie vorm die we ook kunstzinnige gaan uitwerken.

24/3/2023: Arabische geometrie
Arabische of Islamitische geometrie is een heilige geometrie waarbij passer en liniaal de basisinstrumenten zijn. Er komt ook hier geen enkele wiskundige formule of meetkundige kennis aan te pas. De cirkel vormt de basis van waaruit het patroon in rechte lijnen wordt ontwikkeld.
We gaan het patroon inkleuren met aquarelverf of kleurpotloden.

21/4/2023: Waarnemingstekenen en perspectieftekenen.
Waarnemingstekenen gaat over waarnemen. We denken al snel dat we niet kunnen tekenen want het wordt nooit zoals het er uit ziet.
Aan de hand van eenvoudige oefeningen gaan we ontdekken wat er mis gaat en hoe het dan wel kan lukken.
Perspectieftekenen is aanvankelijk een erg technische tekentechniek die ons kan helpen de dingen in het juiste perspectief te plaatsen.

12/5/2023: Sluieren
Sluieren is een schildertechniek waar we in lagen sluiers over elkaar leggen en op die manier diepte creëren. Hierbij is geduld een belangrijk gegeven. Sluieren vraagt om rust maar tegelijk om tegenwoordigheid van geest. We laten de tijd vertragen en komen in deze rust tot een dialoog met ons werk. Na iedere laag wordt opnieuw gekeken, gevraagd en geantwoord met een volgende sluier. Hier staat het wordingsproces centraal, niet het eindresultaat.

2/6/2023: Geometrie in de mandala
We tekenen een geometrische mandala waarbij we uitsluitend met de passer werken.
Stap voor stap bouwen we de tekeningen op zodat iedereen kan volgen. Er komt geen meetkundige kennis aan te pas. Bij het inkleuren van de vorm brengen we rust in het hoofd en komen we aan in ons middengebied.


Voor inschrijving en meer inlichtingen contacteer de lesgever of ga naar het Contact

Lesgever: Hermelinde Laga, kunsttherapeut - kunstzinnig coach. hermelindelaga@protonmail.com tel: +32 499 708162