cursus in 2022-23


Kunstzinnige technieken en hun werking op de mens  

Kennismaking met verschillende technieken uit de kunsttherapie en Steinerpedagogie


Tijdens deze cursus wil ik je laten kennismaken met de verschillende kunstzinnige technieken die we hanteren binnen de antroposofische kunsttherapie, kunstzinnige ateliers en cursussen. Deze technieken worden ook op de Steinerscholen aangeleerd, passend bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind.
De taal van de ziel uit zich in beelden, kleur, vorm. Als we met kunstzinnige technieken werken ervaren we hoe innerlijke processen op gang kunnen komen en persoonlijke thema's getransformeerd kunnen worden. De helende kracht van het kunstzinnig werken zorgt ervoor dat je steeds dichter bij je diepere kern komt.
Om deze reeks te volgen is geen voorkennis vereist. We richten ons in de eerste plaats op het ervaren van het kunstzinnig bezig zijn waarbij het resultaat geen centrale plaats inneemt. Iedere techniek heeft zijn specifieke werking op de mens.
Aan hand van de ervaringen worden aanvullingen gegeven die kaderen binnen het antroposofisch mensbeeld.

Kunstzinnige technieken die aan bod zullen komen:
- schilderen in de nat in nat techniek
- vormtekenen
- Keltisch tekenen
- werken met houtskool en pastelkrijt
- boetseren
- verschillende tekentechnieken zoals waarnemingstekenen, dynamisch tekenen, arceren, geometrisch tekenen
- sluieren
- metamorfosereeksen
- sociale oefeningen
- mandalatekenen


Deze cursus is voor iedereen die graag kunstzinnig bezig wil zijn op een niet traditionele manier. Wat je tijdens de cursus leert kan een verrijking zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, maar kan ook een aanvulling zijn bij je vaardigheden binnen je beroepsleven. Er kan ingegaan worden op wensen van de groep.

Dit is geen opleiding, maar kan als bijscholing gevolgd worden. 
Het materiaal dat we tijdens de cursus gebruiken is inbegrepen.


De cursus wordt aangeboden op 12 vrijdagen van 10:00u. tot 15:30u verspreid over het schooljaar 2022-23.
Locatie: CC-Berchem, op loopafstand van het station.
Data: in 2022: 9/9; 30/9; 21/10; 18/11; 9/12
          in 2023: 20/1; 10/2; 3/3; 24/3; 21/4; 12/5; 2/6
Prijs: 780€
Aantal deelnemers: min. 5 -max. 10


Voor inschrijving en meer inlichtingen contacteer de lesgever of ga naar het contactformulier
Lesgever: Hermelinde Laga, kunsttherapeut - kunstzinnig coach. 
 hermelindelaga@protonmail.com tel: +32 499 708162


*******

Inschrijvingen en voorwaarden:
Inschrijvingen gebeuren direct bij de lesgever. Het volledige cursusgeld voor het gehele jaar of de reeks dient ten laatste 4 weken voor aanvang van de reeks gestort te worden. Met de betaling van een voorschot is je deelname bevestigd en geeft je het recht op een plaats in de cursus. Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de cursus waar u al voor ingeschreven was, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zo krijgt iemand anders nog de kans om in te schrijven. Annulering kan enkel schriftelijk via e-mail bij de lesgever en is tot 4 weken voor aanvang van de cursus kosteloos, daarna moeten administratieve kosten gerekend worden. Bij het beëindigen van het volgen van de cursus kan de betalingsverplichting niet beëindigd worden. Er zijn geen terugbetalingen van reeds betaalde cursusgelden mogelijk. Wordt de cursus vroegtijdig beëindigd door de lesgever dan worden de cursusgelden voor de niet gegeven avonden terugbetaald. Bij te weinig inschrijvingen wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Kan de cursus niet of gedeeltelijk niet doorgaan door overmacht, dan wordt gekeken naar een oplossing waarin beide partijen de last gezamenlijk dragen.