Nieuw!!!

cursus in 2022-23


Kunstzinnige technieken en hun werking op de mens  

Kennismaking met verschillende technieken uit de kunsttherapie en Steinerpedagogie


Tijdens deze cursus wil ik je laten kennismaken met de verschillende kunstzinnige technieken die we hanteren binnen de antroposofische kunsttherapie, kunstzinnige ateliers en cursussen. Deze technieken worden ook op de Steinerscholen aangeleerd, passend bij de leeftijd en de ontwikkelingsfase van het kind.
De taal van de ziel uit zich in beelden, kleur, vorm. Als we met kunstzinnige technieken werken ervaren we hoe innerlijke processen op gang kunnen komen en persoonlijke thema's getransformeerd kunnen worden. De helende kracht van het kunstzinnig werken zorgt ervoor dat je steeds dichter bij je diepere kern komt.
Om deze reeks te volgen is geen voorkennis vereist. We richten ons in de eerste plaats op het ervaren van het kunstzinnig bezig zijn waarbij het resultaat geen centrale plaats inneemt. Iedere techniek heeft zijn specifieke werking op de mens.
Aan hand van de ervaringen worden aanvullingen gegeven die kaderen binnen het antroposofisch mensbeeld.

Kunstzinnige technieken die aan bod zullen komen:
- schilderen in de nat in nat techniek
- vormtekenen
- Keltisch tekenen
- werken met houtskool en pastelkrijt
- boetseren
- verschillende tekentechnieken zoals waarnemingstekenen, dynamisch tekenen, arceren, geometrisch tekenen
- sluieren
- metamorfosereeksen
- sociale oefeningen
- mandalatekenen


Deze cursus is voor iedereen die graag kunstzinnig bezig wil zijn op een niet traditionele manier. Wat je tijdens de cursus leert kan een verrijking zijn voor je persoonlijke ontwikkeling, maar kan ook een aanvulling zijn bij je vaardigheden binnen je beroepsleven. Er kan ingegaan worden op wensen van de groep.

Dit is geen opleiding, maar kan als bijscholing gevolgd worden. 
Het materiaal dat we tijdens de cursus gebruiken is inbegrepen.


De cursus wordt aangeboden op 12 vrijdagen van 10:00u. tot 15:30u verspreid over het schooljaar 2022-23.
Locatie: CC-Berchem, op loopafstand van het station.
Data: in 2022: 9/9; 30/9; 21/10; 18/11; 9/12
          in 2023: 20/1; 10/2; 3/3; 24/3; 21/4; 12/5; 2/6
Prijs: 780€
Aantal deelnemers: min. 5 -max. 10


Voor inschrijving en meer inlichtingen contacteer de lesgever of ga naar het contactformulier
Lesgever: Hermelinde Laga, kunsttherapeut - kunstzinnig coach. 
 hermelindelaga@protonmail.com tel: +32 499 708162


*******

kunstzinnig atelier in Berchem

in 2022

                           

                                 Reeks lente/zomer 2022: 5 dagen 250€
                              Aantal deelnemers max. 10

                         Kleurschilderen vanuit sprookjesbeelden
             Sprookjes zijn voeding voor de ziel en kleuren spreken de taal van de ziel.
             Aan de hand van sprookjesbeelden gaan we schilderen in de nat in nat techniek. Hierbij laten we onze voorstelling                 los en laten we ons leiden door het spel van de kleuren op ons blad.
             Vanuit een zachte kleurensfeer, waarin sprookjes leven, laten we geleidelijk aan een beeld ontstaan dat uit onze                     ziel mag opstijgen.
             Daarna is er ruimte om ervaringen te delen en ons in verschillende aspecten van het sprookje te verdiepen. 

             Wil je een sprookje voor stellen, dan hoor ik het graag!
             Er kunnen ook andere kunstzinnige technieken, zoals tekenen en boetseren aan bod komen.
             Iedereen kan aan dit atelier deelnemen die graag kunstzinnig wil werken, er is geen voorkennis vereist.

             Al het materiaal dat we tijdens het atelier gebruiken is inbegrepen. 

              Dit atelier vindt plaats op donderdagen van 10u. tot 15:00u.

              Locatie: Cc-Berchem, op loopafstand van het Berchem station. 

              Je kan inschrijven voor een een hele reeks, instappen gedurende een reeks is altijd mogelijk indien er nog plaats                  is. 

              Het is ook mogelijk losse dagen te volgen. Graag hiervoor ten laatste 1 week op voorhand inschrijven ivm de                  boeking van de locatie. 
              Vragen kunnen mij via het contactformulier toegestuurd worden. 
              Aantal deelnemers max. 10

               

     Data en prijs:

              Reeks Lente: 21/4; 19/5; 2/6; 16/6

              Losse dagen: 55€

              

Voor inschrijving en meer inlichtingen contacteer de lesgever of ga naar het contactformulier

Lesgever: Hermelinde Laga, kunsttherapeut - kunstzinnig coach.
                  hermelindelaga@protonmail.com tel: +32 499 708162


Inschrijvingen en voorwaarden:
Inschrijvingen gebeuren direct bij de lesgever. Het volledige cursusgeld voor het gehele jaar of de reeks dient ten laatste 4 weken voor aanvang van de reeks gestort te worden. Met de betaling van een voorschot is je deelname bevestigd en geeft je het recht op een plaats in de cursus. Kunt u onverwachts niet deelnemen aan de cursus waar u al voor ingeschreven was, laat het dan zo snel mogelijk weten. Zo krijgt iemand anders nog de kans om in te schrijven. Annulering kan enkel schriftelijk via e-mail bij de lesgever en is tot 4 weken voor aanvang van de cursus kosteloos, daarna moeten administratieve kosten gerekend worden. Bij het beëindigen van het volgen van de cursus kan de betalingsverplichting niet beëindigd worden. Er zijn geen terugbetalingen van reeds betaalde cursusgelden mogelijk. Wordt de cursus vroegtijdig beëindigd door de lesgever dan worden de cursusgelden voor de niet gegeven avonden terugbetaald. Bij te weinig inschrijvingen wordt het reeds betaalde cursusgeld teruggestort. Kan de cursus niet of gedeeltelijk niet doorgaan door overmacht, dan wordt gekeken naar een oplossing waarin beide partijen de last gezamenlijk dragen.